Wednesday, November 24, 2010

My Ubuntu administration notes

Najprv nieco pre tych, ktory maju slabu pamat ako ja:

df -h //velkost particii
du -h -s FOLDER //velkost foldrov
du -h -s FOLDER/*

No comments: